Het volgende artikel is onlangs verschenen in het OFS magazine:

‘’Onderzoek naar technologieadoptie van cloudcomponenten in het MKB’. Onder deze tongbrekende titel schreef Martin Waltmans van Isaeus in Spijkenisse een doctoraalscriptie die hij eind september aan de Erasmus Universiteit verdedigt. Daarna mag hij zich doctorandus in de bedrijfskunde noemen. Het draait in zijn onderzoek om een tiental technologieadoptie- factoren die van invloed zijn op de adoptie van cloudcomputing in het MKB.

Voor de duidelijkheid: de cloud staat symbool voor internet met alle computers die er in de wereld op zijn aangesloten en die samen een soort ‘wolk’ vormen. Bij cloudcomputing draaien computers niet meer op software van de gebruiker, maar op een of meer machines in de cloud. Zo kun je overal waar je op de wereld maar bent je eigen programma’s en bestanden gebruiken. Programma’s hoef je niet meer te kopen, maar je gebruikt ze voor een vast bedrag per maand. Daarom kiezen startende ondernemingen en zzp-ers er vaak voor: het kost ze weinig of geen investeringen.

Een paar frappante uitkomsten van zijn onderzoek wil Waltmans wel alvast prijsgeven. Zo is een belangrijke factor de organisatiegrootte. De bestaande literatuur zegt dat hoe groter de organisatie, des te eerder er gebruik wordt gemaakt van de cloud. Zijn onderzoek toont het tegendeel aan. Zijn verklaring: kleine organisaties zijn veel flexibeler en kunnen daardoor gemakkelijker veranderen. Ook de eerder genoemde kostenbesparing zorgt ervoor dat de kleine ondernemer juist eerder naar de cloud surft.

Van alle 136 deelnemers aan het onderzoek zegt 70 procent de cloud te gebruiken, 30 procent doet dat niet. Grootste verschil tussen beide groepen: de laatste schat de risico’s veel hoger in, is er huiverig voor. En dat, terwijl de cloud-technologie juist vele malen veiliger is dan de eigen dataopslag, aldus Martin Waltmans.’