Het ondernemers belang Heeft een aantal ondernemers en deskundigen samengebracht voor een rondetafelgesprek omtrent “Het nieuwe werken”

Als ervaringsdeskundige op dit gebied kon Isaeus natuurlijk niet ontbreken. Martin Waltmans nam plaats om de visie van Isaeus omtrent dit onderwerp te delen met de andere ondernemers.

In het gesprek worden de voordelen van het nieuwe werken besproken maar ook de dillema’s die kunnen ontstaan wanneer het evenwicht tussen werk en privé nog niet is gevonden.

“Het laatste woord over al deze vernieuwingen is voorlopig nog niet gezegd. Bedrijven en overheden,maar ook burgers en consumenten zullen de komende jaren blijven zoeken naar de juiste balans tussen de traditionele en de hedendaagse versies van deze activiteiten. De vruchten ervan hangen al vol en rijp in de boom, in de vorm van ruimtebesparing, productiviteitswinst en kilometervermindering;de nadelen ervan, zoals mateloos werken,massaal op dezelfde dagen van huis uit opereren en overdreven verwachtingen ten aanzien van overheidsdiensten en winkels, moeten nog getemperd worden.”

Lees het volledige gesprek hier: Rond de tafel gesprek

rondtafel