Notebooks voor Stichting Ghana Medical Support

Begin dit jaar heeft Isaeus aan de Stichting Ghana Medical Support (SGMS) een aantal nieuwe notebooks geschonken.

SGMS is een Nederlandse stichting die belangeloos en zonder overheadkosten in het uiterste noorden van Ghana, dicht bij de grens met Burkina Fasso, in het dorpje Yikpabongo de mensen probeert te helpen met medische zorg en onderwijs.

De stichting ondersteunt inmiddels 21 kinderen uit het gebied, dit houdt in dat hun vervolgopleiding wordt betaald. Selectie van studenten vindt in nauw overleg met de plaatselijke begeleiders en de families van de kinderen plaats. De kinderen en hun families ondertekenen een contract, waarmee zij zich verbinden aan de belofte om de opleiding af te ronden. Doen zij dat niet, dan verplichten zij zich tot terugbetaling van (een deel van) de studiekosten.

Na het afronden van hun opleiding leveren de kinderen niet alleen een bijdrage aan een betere eigen toekomst maar ook die van hun families en komt hun verworven kennis ten goede aan de hele dorpsgemeenschap. Een aantal jongeren volgt een opleiding tot verpleger of onderwijzer; anderen hebben meer praktische talenten en kunnen een goede impuls geven aan de nijverheid in het gebied.

Voor enkele hogere opleidingen is een notebook benodigd en daarvoor heeft Isaeus een aantal notebooks gekocht, geïnstalleerd en geconfigureerd voor studiegebruik daar. Onlangs zijn deze overhandigd, zie dit op de foto’s.