Klanttevredenheid

Onlangs hebben wij middels een enquête een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Graag willen u middels deze e-mail informeren over de uitkomsten hiervan. Voor de ruim 35% aan respondenten, nogmaals van harte bedankt voor uw medewerking!

Het absolute gemiddelde cijfer over alle vragen waarmee onze dienstverlening beoordeeld is, is een: 8,30

Dit is voor ons een werkelijk fantastisch cijfer en een flink compliment naar onze medewerkers. Bedankt, wij zullen er ons best voor doen dit niveau van dienstverlening aan te houden.

Onder alle respondenten is de mini notebook verloot. De winnaar is geworden: Helen Pinfold-Price van de firma Saarloos Koeltechniek.

Op basis van de variaties in de antwoorden en feedback middels de open vragen willen wij ons het komende jaar richten op de volgende punten:

– Ondersteuning buiten openingstijden. Als kleine organisatie is het lastig om buiten de openingstijden ondersteuning te leveren. Onze doelstelling is om een storingsdienst op te zetten die op roulatiebasis van onze medewerkers erin voorziet om buiten de openingstijden bereikbaar te zijn.

– Ons klantenportaal, my.isaeus.nl, is nog druk in ontwikkeling. Doelstelling is om u via deze site nog beter te informeren over de door u bij ons afgenomen diensten en u de mogelijkheid te geven bepaalde zaken zelfstandig uit te voeren. Voorbeelden van werkende onderdelen zijn: faxen versturen en ontvangen, service tickets inzien en aanmaken, back-ups teruglezen, telefoon aanpassen, etc.

– Meerdere personen gaven aan graag op de hoogte gehouden te willen worden van nieuwe ontwikkelingen (trends) binnen de ICT-branche. Om dit te bewerkstellen willen wij in 2013 beginnen met het geven van kleinschalige presentaties/seminars waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de functionele en technische mogelijkheden, de kansen (opportunities) en risico’s (threats) van de ontwikkeling. Vanzelfsprekend is er dan ook ruimte voor persoonlijke vragen en situaties. Wanneer wij een programma klaar hebben, informeren wij u hierover.

Wellicht heeft u het al gemerkt in mijn uitnodiging voor deelname aan de enquête, sinds deze maand hebben wij een nieuwe uitstraling gekregen; een nieuw logo, briefpapier, website, etc. In het vervolg zal al onze correspondentie van deze nieuwe uitstraling zijn voorzien.